#יורו 2024 – מבצעי EURO 2024  עכשיו באתר >>> | משלוחים חינם לכל חלקי הארץ | עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית | אספקה מהירה

תקנון תנאי שימוש

כללי

תקנון זה יחול על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים באתר, והוא עשוי להשתנות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. לכן,  טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידך, מהווה אישור כי קראת תקנון זה וכי הנך מסכים להוראות תקנון זה, ומסכים לפעול על פיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

רשאים להשתמש באתר זה כל משתמש אשר יקיים את התנאים הבאים במצטבר: תושב ישראל  בן  18 ומעלה בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.


הגדרות

”החברה”= חברת בטרשופ בע”מ ח.פ. 515769248

“האתר”=אתר האינטרנט www.bettershop.co.il
“הלקוח” / “המזמין”- האדם אשר הזין את פרטיו באתר וביצע את העסקה.

 זמן אספקת הסחורה= יום אספקת המוצר – היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
כתובת למשלוח דואר= הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח ההזמנה
המועד המבוקש לאספקת הסחורה = המועד שציין הלקוח כמועד בו הוא מעדיף שהמוצר יסופק לו.
יום ביצוע ההזמנה= היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.
 ימי עסקים= הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד
הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדים לשני המינים*

 

 רישום

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש.  במידה ותבחר שלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן “ההרשמה”). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צד שלישי, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש
רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים
מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל.,..

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”).

מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה בכתובת ת.ד. 171 קדימה מיקוד 60920 או לכתובת מייל support@bettershop.co.il, עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור על ביצוע העסקה- המאוחר מביניהם.

במקרה של ביטול עסקה יחוייב הלקוח בדמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, הזול מבניהם.

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

אם סופק המוצר ללקוח והלקוח בוחר להחזירו, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות ע”י הלקוח. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.

מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא כל שימוש ו/או פגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא. בנוסף, מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח כבר לכתובת הלקוח.

לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו מאריזתם המקורית, אלא אם הספק נתן את הסכמתו מראש.

מוצרי היגיינה- מוצר היגיינה אשר נפתח ו/או בוצע בו שימוש לא יתקבל חזרה על ידי החנות.

מוסכם כי החברה רשאית לבטל מכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך במקרים הבאים, ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:

במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו

במקרה שבו לאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.

החברה שומרת לה את הזכות שלא לספק את המוצר ו/או לבטל את העסקה שבוצעה ע”י הלקוח במקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.


אישור ביצוע עסקה ואמצעי תשלום

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה לא מחייב את האתר לספק את המוצר, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בחברה.

במידה ויתברר שכרטיס האשראי שהלקוח הזין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינם מכבדים את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, מנהלי האתר יצרו קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה ו/או ביטולה.

יצויין כי בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון זה במהירות. במידה ויחליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.


 

אספקת מוצרים ומשלוחים

אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל אותה רשם הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה חריגה (הובלה במנוף, הובלה מעבר לשלוש קומות, היעדר מעלית, צורך במנוף עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח וכיו”ב) ו/או חיובים בגין הובלה מעבר לקו הירוק. כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותשולם על ידו. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

מועד אספקת המוצרים יתבצע בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש. מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים קרי, ימים א-ה, לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. זמני אספקה הם עד 7 ימי אספקה לכל היותר.

זמן האספקה הנקוב לעיל אינו מתייחס להובלות ליעדים מרוחקים כגון רמת הגולן, אילת, בקעת הירדן ויעדים דומים.

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת מוצרים במקרים הבאים:

 • כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’ ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה.
 • עיכובים שאינם בשליטתה
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות החברה במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

 

שירות לקוחות

אנחנו זמינים לכל בירור ושאלה, במהלך הרכישה ולאחריה בין השעות 09:00-19:30
ניתן לפנות בכל שאלה אל מרכז השירות שלנו:

בטלפונים  – 052-7557440,  077-5518443

פקס – 077-5518713

מייל – support@bettershop.co.il

 

מדיניות פרטיות

לחברה קיים מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים. החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה.
המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לכך ולחדול מקבלת המידע האמור.

 האתר משתמש בעוגיות/Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע.  אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.


אבטחת מידע

החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל

האתר עומד בתקני אבטחה PCI DSS

במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית על נזק כל שהו, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה

אחריות החברה 

 1. החברה ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק ו/או החברה.
 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפונים , 052-7557440 או 077-5518443 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

כללי

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן להמחשה בלבד. במקרה של אי התאמה בין התמונות לפירוט המוצר עצמו, המחייב הוא הפירוט הכתוב במוצר.

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת.

מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי כתב האחריות המצורף למוצר והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן/הספק/היצרן על פי כתב האחריות המצורף למוצר.

החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של המוצרים שנרכשו באתר ואחריות זאת תחול על הלקוח.

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המופעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו. 

 

בתודה מראש

BetterSHOP

טלפון : 052-7557440 , 077-5518443

פקס: 077-5518713

 
אנחנו כאן בשבילך

  שיחת ווצאפ

  צריכים עזרה?

  השאירו מספר טלפון ונחזור אליכם מיידית

  או
  או